คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตา”


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และทีมงานในการนำอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพตาให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560  ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้