คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Pre-Departure Orientation : TEP-NU ประจำปีการศึกษา 2560


โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Pre- Departure Orientation : TEP-NU ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเตรียมความพร้อมการเดินทางไปศึกษาต่อ บรรยายประสบการณ์ในการเรียน ณ The University of Nottingham และการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ โดยศิษย์เก่าโครงการ TEP-TEPE หลักสูตร TEP-NU งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 301 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้