คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก  UNSW Sydney ประเทศออสเตรเลีย


อาจารย์ ดร. จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ โครงการ TEP-TEPE ให้การต้อนรับ  Mr. Lautaro Najari, Regional Manager: Mekong จาก UNSW Sydney ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวรับตำแหน่งใหม่ ในฝ่ายการรับเข้าของ UNSW Sydney และวางแผนการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้