คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก City University of Hong Kong


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr.Rosa H. M. Chan, Asst. Prof. Department of Electronic Engineering, City University of Hong Kong  ที่เดินทางมาหารือความร่วมมือ และบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยด้าน Brain-machine interface ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้