คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนผู้บริหารจาก UNSW Sydney ประเทศออสเตรเลีย


รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Julian Cox, Associate Dean (International), Faculty of Engineering และ Professor Klaus Regenauer-Lieb, Head of School of Petroleum Engineering จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ  University of New South Wales เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมโครงการTEP-TEPE และห้องประชุม วศ. 418  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้