คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการผ่อนคลาย ป้องกันอันตรายจากออฟฟิศซินโดรม”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการผ่อนคลาย ป้องกันอันตรายจากออฟฟิศซินโดรม” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560  ณ  ห้อง วศ.301  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี อาจารย์ธนกร ไข่มุกสิก จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยาย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้