คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Pre-Departure Orientation : TEP-UNSW ประจำปีการศึกษา 2560


โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Pre- Departure Orientation : TEP-UNSW ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเตรียมความพร้อมการเดินทางไปศึกษาต่อ บรรยายประสบการณ์ในการเรียน ณ The University of New South Wales และการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย โดยศิษย์เก่าโครงการ TEP-TEPE หลักสูตร TEP-UNSW งานนี้จัดขึ้น ณ ห้อง วศ. 301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้