คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก  The University of Nottingham


อาจารย์ ดร. จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. John Turner ผู้อำนวยการฝ่ายรับเข้าศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จาก The University of Nottingham ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวและเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้