คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญอาจารย์จาก The University of Nottingham มาบรรยายพิเศษ


เมื่อวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 Dr. Glyn Lawson อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก The University of Nottingham ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ  Automotive Ergonomics  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการ TEP – TEPE ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต      

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้