คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก RMIT ประเทศออสเตรเลีย


อาจารย์ ดร. จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ Mr. Joseph Tuyen Duy Dao, Regional Manager - North Asia, Thailand & Vietnam, RMIT ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้