คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย


อาจารย์ ดร. จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. Matt Henderson, Deputy Director of International Recruitment, University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัว และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในหลักสูตร 2+2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้