คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายการสมัคร UCAS แก่นักศึกษาหลักสูตร TEP-NU


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 Ms. Poh Wan Cheang, International Relations Officer, University of Nottingham ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการสมัคร UCAS ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2  หลักสูตร TEP - NU ที่เตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อ ณ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ในเดือนกันยายน 2560  ณ ห้อง วศ. 318  อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้