คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

บริษัท BOSCH ประเทศไทย บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์


โครงการ TEP - TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท BOSCH ประเทศไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อ Gasoline Injection Technology เพื่อเผยแพร่ความรู้ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการร่วมงานกับบริษัท ณ ห้องประชุม 301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้