คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก ECAM Lyon, Lyon School of Engineering ประเทศฝรั่งเศส


อาจารย์ ดร. จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Didier Desplanche, General Director จาก  ECAM Lyon, Lyon School of Engineering ประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ ECAM Lyon และร่วมหารือเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้