คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Cultural Tour ประจำปีการศึกษา 2560


โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “Cultural Tour”  เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และศึกษาวัฒนธรรมไทยตามแหล่งสถานที่ต่าง ๆ อาทิเช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร และ พระราชวังสนามจันทร์ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในปีนี้โครงการฯ ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ จาก Kempten University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี จำนวน 1 ราย ได้แก่ Mr. Maximilian Knyrim

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้