คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2560


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้สมัครสามารถขอรับใบ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ชั้น 4  อาคารอำนวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30 - 16.30 น. ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารตามแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียดการรับสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้