คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ IELTS โดยอาจารย์จากสถาบัน Wall street ให้เกียรติบรรยาย


วันที่ 25 มกราคม 2560 อาจารย์จากสถาบัน Wall street ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ IELTS ให้แก่นักศึกษาโครงการ TEP-TEPE ณ ห้อง 603/1 อาคาร อำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้