คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาหลักสูตร TEPE


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 Dr. Jane M Ferguson จาก Australian National University ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ Airline Anthropology: Technology, Labour, and the Public ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร TEPE ณ ห้อง 704 อาคาร อำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้อง 1202 อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้