คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท ปีการศึกษา 2560


เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 14 กรกฎาคม 2560
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 16 พฤษภาคม 2560
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้