คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE และ AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย


อาจารย์ ดร. จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนายการโครงการ TEP-TEPE และ AUTO-TU พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการฯ ให้การต้อนรับ Dr.Iain Skinner อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ที่เดินทางมาหารือเกี่ยวกับ การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Faculty of Engineering, The University of New South Wales เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้