คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP -TEPE และ AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน SEP TALK ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2559 โครงการ TEP –TEPE และ AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน  SEP TALK เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ ห้อง วจ. 519  อาคารวิจัยและปฎิบัติการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างประเทศจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้