คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่ The University of Nottingham แก่นักศึกษาโครงการ TEP-TEPE หลักสูตร TEP-NU


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 Mr. Jeremy Burgess รองผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ จาก The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่ The University of Nottingham ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการ TEP – TEPE หลักสูตร TEP-NU  ณ ห้อง 301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้