คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้อง วจ.206 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้