คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Waterford Institute of Technology, Ireland


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Dr. Austin Coffey, President of Divisions of Society of Plastics Engineers; President and Councillor European Medical Polymers Division of the Society of Plastics Engineers; Principal Investigator: Convergent Technologies Research Group, Waterford Institute of Technology, Ireland และ Dr. Sasitharan Balasubramaniam, Director of Research, Telecommunication Software and Systems Group, Waterford Institute of Technology, Ireland  ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายเรื่อง Molecular Communication and the Internet of Bio-nano Things เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ  ห้อง วศ.202-2  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้