คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งตักบาตรพระสงฆ์  ในโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  ณ  บริเวณโถงชั้น 1  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้