คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ  ธุชกัลยา ที่ได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้