คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “บำบัดโรค ชะลอวัยได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด”


อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการ"บำบัดโรค ชะลอวัย ได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด" เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด Wellness City อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้