คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Tunghai University


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   พร้อมด้วยกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ รศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์ และรศ.ดร.จรี ไชยชาญ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tunghai University ได้แก่ Prof. Dr. I-Kuan Yang, Dean of College of Engineering and Professor of Chemical and Materials Engineering, Prof. Dr. Chin-Yin Huang, Department of Industrial Engineering and Enterprise Information, Ms. Rachel  Huang, Director of International Cooperation Office of International Education & Programs ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ของทั้งสองสถาบันได้เคยลงนามความร่วมมือในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว  วัตถุประสงค์ที่เข้ามาเจรจาในครั้งนี้  คือ  เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างกัน  ผลการหารือคือ ทาง Tunghai University สนใจส่งนศ. ระดับปริญญาตรีมาลงวิชาเรียนที่โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเวลา 1 เทอม และทาง Tunghai University ยินดีรับนศ.จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกโครงการ) ไปแลกเปลี่ยนในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต้องพยายามหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษามากขึ้น นอกจากนี้หากนักศึกษาสนใจไปทำวิจัยระยะสั้น ทั้งสองคณะฯสามารถแลกเปลี่ยนนักศึกษากันได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้