คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจากออสเตรเลีย


ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียและรัฐบาลออสเตรเลีย นำโดย Ms Kim Cleary, Counsellor (Education & Science), Australian Government Department of Education and Training ประจำกรุงฮานอย ร่วมด้วย Professor Syed Islam, John Curtin Distinguished Professor in Electrical Power Engineering and the Director of Centre for Smart Grid and Sustainable Power Systems, Curtin University, Professor Trevor Stevenson, Deputy Dean, School of Sciences, RMIT University และ Dr. Nick Florin, Research Principal and Chemical Engineer, Institute for Sustainable Futures, University of Technology, Sydney ที่เดินทางมาหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  ณ  ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้