คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Norton University ราชอาณาจักรกัมพูชา


รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Norton University ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ รวมไปถึงโดยรอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้