คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Pre Departure Orientation :  TEP-UNSW ประจำปีการศึกษา 2559


โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Pre Departure Orientation : TEP-UNSW ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  เลิศโภคะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายเตรียมความพร้อมโดย Mr. Don Evans, Deputy Director, International Recruitment (Greater Mekong Region), UNSW ประจำประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายประสบการณ์ในการเรียน ณ University of New South Wales และการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียโดยศิษย์เก่าโครงการ TEP-TEPE งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร อำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้