คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี


รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 21-24 เมษายน 2559 ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี โดยในการปฏิบัติธรรมผู้เข้าร่วมจะต้องกายโดยชุดขาว และจะต้องถือศีล 8 ด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้