คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 Ms.Poh Wan Cheang ตำแหน่ง International Relations Officer จาก The University of Nottingham ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษแก่นักศึกษาโครงการ TEP และ TEPE ชั้นปีที่ 4  ณ ห้องประชุม 702 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้