คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบ Certificate of Enrollment of International Exchange Student ให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากอินเดีย


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ มอบ Certificate of Enrollment of  International Exchange Student แก่ Mr. Vikas Mann และ Mr. Rahul Agarwal นักศึกษาจาก BK Birla Institute of Engineering and Technology ในวาระที่นักศึกษาทั้งสองผ่านการฝึกงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ Mr. Rahul Agarwal อยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาของ อาจารย์ ดร.กฤษดา ไชยสาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ส่วน Mr. Vikass Mann อยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้