คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ผู้บริหารโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหารือหลักสูตร Twinning Engineering Programmes ร่วมกับ University of Leuven


อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE ต้อนรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม Prof. Sabine Vercruysse, Vice Dean for International Affairs of the Faculty of Engineering Technology, Prof. Patrick De Ryck, Professor in Electronic Engineering, Former Head of Campus Group T และคุณพัชรา เปี่ยมพงศ์สันต์, International Officer at Campus Group T. ที่เดินทางมาร่วมประชุม กับผู้บริหารโครงการ TEP-TEPE เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านหลักสูตร Twinning Engineering Programmes เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้