คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)


อาจารย์ ดร.กริซ  เจียมจิโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ โครงการ TEP-TEPE ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของโครงการ TEP-TEPE แนะนำโครงการฯ และแบ่งปันประสบการณ์การเป็นนักศึกษาโดยนักศึกษาของโครงการ TEP-TEPE นำชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล และเยี่ยมชมห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้