คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ขอเชิญนศ. ชั้นปีที่ 4 และปริญญาโท ทุกโครงการ  เข้าร่วมฟังการรับสมัครทุนเรียนต่อป.โท/เอก และเข้าสอบสัมภาษณ์ทุน จาก National Chung Cheng University (CCU), Taiwan


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปริญญาโท ทุกโครงการ
เข้าร่วมฟังการรับสมัครทุนเรียนต่อป.โท/เอก และเข้าสอบสัมภาษณ์ทุน
โดยคณาจารย์จาก National Chung Cheng University (CCU), Taiwan

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559

เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง วศ  702  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ
10:00 - 11:00: Public workshop to introduce graduate programs at CCU to interested lecturers and students
11:00 - 12:00: On-site interviews.

นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และกรอกใบสมัครล่วงหน้าได้ที่ 

http://goo.gl/forms/nAvZYT4xiQ

หรือ  เข้าไปที่ http://interaffairs.engr.tu.ac.th/
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้