คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Yoshiki MIKAMI, Vice President, Dr. Masato AKETAGAWA, Professor, Mr. Satoshi MATSUNAGA, Director of NUT Thailand Office, จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมคณบดีและผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในโครงการก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสองสถาบัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559  ณ  ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้