คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ผู้แทนจาก  Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence (IDSIA), University of Applied Science of Southern Switzerland (SUPSI) มาเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558  Prof. Roberto Montemanni ผู้แทนจาก  Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence (IDSIA), University of Applied Science of Southern Switzerland (SUPSI) มาเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยการนำของรศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์   และมีรศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยดังกล่าวแสดงความสนใจที่จะมีความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการวิจัยการดำเนินงาน และปัญญาประดิษฐ์ โดยอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่

IDSIA lab: http://www.idsia.ch 

Research short visit grants: http://www.snf.ch/en/funding/careers/international-short-visits/Pages/default.aspx

Master courses offer: http://www.msengineering.ch/en/home.html

Research Unit within MSE is: http://www.supsi.ch/dti_en/master/engineering/master-research-units/intelligent-systems.html

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้