คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 รองศาสตรจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Kansai University ได้แก่ Prof.Dr.Hiroshi TAMURA, Associate Dean, Division of International Affairs, Mr.TAKEICHI Manabu, Vice Chief, International Research & Cooperation Group, Division of International Affairs, Ms. Jitima Preechawong, Coordinator, Bangkok Office, Kansai University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่จะฉลองการก่อตั้งครบรอบ 130 ปี ในปี 2016 ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาที่
คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกปี ในสายสังคมศาสตร์ จึงมีความสนใจจะมาทำความร่วมมือกับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย  โดยในครั้งนี้ได้มาแนะนำมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์รู้จัก นอกจากนี้ ทาง Kansai University เคยรับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ไปเรียนในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในด้านวิศวกรรมเคมีหลายคน ทั้งนี้ Kansai University ได้เคยลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงนามในระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้