คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Iwate University ประเทศญี่ปุ่น


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Iwate University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำโดย Dr. Funazaki, Dean of Faculty of Engineering, Iwate University  พร้อมคณะ  ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยทางคณะผู้บริหารจาก Iwate University ได้แนะนำมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังประมาณ 118 คน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้