คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในอินเดีย


รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Dr. P.S. Bhatnagar, Director of B.K. Birla Institute of Technology และ Dr. Alka Aggrawal, Director, Mewar University ที่เดินทางมาหารือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ  ห้อง วศ.202-2  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยผลของการเจรจา Mewar University มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ระยะ 2 เดือน และ 4 เดือน และสนใจที่จะทำ MoU ร่วมกันในระดับคณะ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้