คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ”


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” เริ่มเรียนตั้งแต่ 24 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (02) 564 3002-9  ต่อ 3075

เวลาเรียน 
Section 1 :  วันจันทร์, พุธ, ศุกร์  เวลา 12.30-13.30 ห้องเรียน 505/3

Section 2 :  วันจันทร์, พุธ, ศุกร์เวลา 16.30-17.30 ห้องเรียน 306 

บุคลากร : วันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 12.30-14.00 ห้องเรียน 603

รายชื่อตามเอกสารแนบด้านล่าง

 

เอกสารแนบ:
รายชื่อบุคลากร
รายชื่อนักศึกษา Section1
รายชื่อนักศึกษา Section2

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้