คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยือน UNSW Sydney ประเทศออสเตรเลีย


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ UNSW Sydney และลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ของหลักสูตร 2+2 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ UNSW Sydney ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย และ อยู่ในอันดับที่ 45 ของโลกโดยการจัดอันดับของ QS world ranking 2018

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้