คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “สุดยอดนักคิดพัฒนาระบบ NAS และสร้างนวัตกรรมใหม่ไปกับ WD RED NAS และ QNAP”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา มูลค่า 80,000 บาท ในหัวข้อ "สุดยอดนักคิดพัฒนาระบบ NAS และสร้างนวัตกรรมใหม่ไปกับ WD RED NAS และ QNAP" รูปแบบของคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 พฤษภาคม 2558 รับและส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ห้อง วศ. 206 - 208

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ wdrednas.myqnapcloud.com

 

เอกสารแนบ:
Poster

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้