คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการจัดการศึกษากับ นิสสัน มอเตอร์


ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายฮิโรยูกิ โยชิโมโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง 

ในบันทึกข้อตกลงนี้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานโดยการมอบเครื่องมือเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนการศึกษา และยานพาหนะ และจัดหาผู้ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้