คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)


เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์ ดร.จิรประภา  กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารโครงการฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนิเซีย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และพานักศึกษา ITS เยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทางคณะ ITS ได้นำเสนอหลักสูตรต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ ITS มี พร้อมประชาสัมพันธ์และชักชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ ITS จัด เช่น Comme TECH (Community and Technological Camp) อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้