คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Septalk


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Septalk ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เช่น รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ช่วงเวลาที่สามารถสมัครได้ เกณฑ์การรับสมัคร ฯลฯ อีกทั้งยังมีตัวแทนที่เคยไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และตัวแทนจาก The University of New South Wales มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้