คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน


ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณบดีจากคณะต่างๆ และผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ และอาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการเจรจาความเป็นไปได้ในการเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์และนักศึกษา การทำโปรเจคร่วมกัน การเชิญอาจารย์มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้