คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบทุน TEPE และกิจกรรม Campus Tour


โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบทุน TEPE และสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ ตึกอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงานมีกิจกรรมการจัดบูธให้ข้อมูลของโครงการฯ และให้ข้อมูลโดยรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงจัดกิจกรรม Campus Tour โดยการนำผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เช่น หอพักนักศึกษา หอสมุดป๋วย ศูนย์บริการการกีฬา และชมบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสัมมนา เรื่อง แนะแนวการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ศักยภาพตัวบุคคลให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้